Theodora van Breugel , 16961754 (aged 58 years)

Name
Theodora /van Breugel/
Given names
Theodora
Surname prefix
van
Surname
Breugel
Also known as
Theodora /van Grootveld/
Name
Theodora /van Breuckelen/
Given names
Theodora
Surname prefix
van
Surname
Breuckelen
Name
Theordora /van Breugelen/
Given names
Theordora
Surname prefix
van
Surname
Breugelen
Birth

Gebaseerd op het idee dat Johanna van Westrhenen haar moeder is. Johanna hertrouwd in 1696

Note

Zij komt voor als Theodora van Breugelen in protocol 1260 (Ingen 1726) als erfgenaam van Jacobus van Bruegel samen met haar zus Geredina van Breugelen. Theodora's man wordt ook genoemd (Jerephaas van Grootvelt)

Note

Theodora van Breugel komt voor als erfgename van Theodora van Westrheenen in protocol 1242 (Ingen, 11 JAN 1724)

Compareerde etc. Theodora van Breugel, als erfgename van Theodora van Westrheenen cum tutore en heeft tot contra verborging des appels gestelt, door de heer secretaris Lith de Jeude van eene sententie van den 21e october 1723 te sijne nadeele geweesen, de helfte van 1 1/2 mergen so boomgaart als bouwlant genaamt den Elsencamp onder Ingen geleegen, om in cas van onverhoopte seccumbe daeraeb te connen verhaalen de costen over 't appel gevallen, vermogens acte van de 28e december 1723. Geregistreert den 13e januarij 1724.

#Bij vertoon van triumphante sententie van den Hove in dato den 27e maart 1726 en geinsinueert aan den secretaris Lith de Jeude den 9e april 1726, is deese op versoeck van Jan van Grootvelt gecasseert en gerojeert. Actum den 24e april 1726

Note

Ondertrouw Ingen, 3e huwelijksafkondiging 22.3.1696, bruidegom Johannes Macsenius, wonende alhier, weduwnaar van Anna Frecet, bruid Johanna van Westrenen, wonende tot Ingen, weduwe van Jakob van Bruegel.

Waar komt dan die naam Theodora vandaan?

Note

Hier komt een Theodora van Westrhenen voor als dochter van Adriaan van Westrhenen en Geertruida van Hattem.
Theodora van Darthuijsen is haar oma aan moeders kant.

https://gw.geneanet.org/hoffman?lang=en&pz=hermann&nz=hoffman&ocz=0&p=theodora&n=van+westrhenen

Shared note

PROTOCOL 1261 (folio 264v - 265)
---------------------------------
Jerephaas van Grootvelt en Theodora van Breugel eghteluijden, haec cum tutore marito, hebben deugdelijck schuldigh bekent aen de heer Johan Albert van Axele en haeren erven etc. eene capitale somme van aghthondert gulden cum intresse...etc. etc.
Geregistreert den 24e december 1726

Shared note

PROTOCOL 1260 (folio 264v)
--------------------------
Geredina van Breugelen in huwelijck hebbende Michiel Schade en Theodora van Breugelen in huwelijck hebbende Jerephaas van Grootvelt, haec cum tutoribus mantis, erfgenamen wijlen Jacobus van Breugel hebben vercoft, overgegeven en opgedragen aan Coenraad de Graauw en Aaltje van Eck eghteluijden en haere erfgenaemen zeker agt hont bouwlant en boomgaart genaamd de Elsackers onder Ingen gelegen, oost de Commanderije aldaar en den Aghterwegh, west en zuijden den heer Van Bleijenburgh en nood de gemeene Weeteringh ofte wie etc., sijnde vrij eijgen, allodiaal erf en goed, vercoft en betaalt om en met de somme van 353 gulden, vermogens transport van den 28e april 1726 bij die respective transporanten en geerfde getuijgen onderteekent. Geregistreert den 23e december 1726

Shared note

PROTOCOL 1287 (folio 277)
-------------------------
Jan van Grootveldt en Jerephaas van Grootveldt en Theodora van Breugel promiserunt Gertruijd Anna en Maria Elisabeth van Wijck 500 gulden capitaal cum intressen... etc. etc.
Geregistreert den 4e junij 1731

Shared note

PROTOCOL 115 (folio 96v)
------------------------
Jerphaas van Grootveldt en Theodora van Breuckelen echteluijden, de vrouw gesterckt cum tutore marito, hebben verkogt en getransporteert aan de Kerck te Ingen een huijsinge, hoff en boomgaard met het bepoot daartoe gehoorende, waarnaast gelandt oost het schoolhuijs, west de heer Paul Peregrinus, zuijd Anthonij van Hemert en noorden hte gemeene sandpadt ofte wie etc,... etc. etc.
Geregistreert den 11e julij 1746

 

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has 2 great-grandfathers and 1 great-grandmother recorded (3 in total).

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has 1 grandfather and 1 grandmother recorded (2 in total).

Biological parents of mother (2)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem
1 Ds Petrus van Westrenen 16401713

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has 1 uncle and 1 aunt recorded (2 in total).

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has 1 father and 2 mothers recorded (3 in total).

Biological parents (2)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen
2 Johanna van Westrenen 16671754

Stepparents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel +
1

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has 1 co-father-in-law and 1 co-mother-in-law recorded (2 in total).

Parents-in-law of biological children (2)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has 1 male partner and 1 female partner of male partners recorded (2 in total).

Partner of Theodora  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Theodora has 1 male partner and 2 female partners in this partner chain recorded (3 in total, including Theodora).

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has one sister recorded.

Half siblings (1)

Parents Jacobus van Breugel +

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 2 sons and 3 daughters recorded (5 in total).

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has 3 sons-in-law recorded.

Partners of biological children (3)

Daughter Jacoba van Grootveld
Daughter Maria van Grootveld
1 Robbert Rit
Daughter Theodora van Grootvelt

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has 1 grandson and 3 granddaughters recorded (4 in total).

Biological grandchildren (4)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
2 Frederik van Meerten 17671845
3 Jacoba van Meerten 17701852
4 Jannigje van Meerten 17591822

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has 3 grandsons-in-law and 1 granddaughter-in-law recorded (4 in total).

Partners of biological grandchildren (4)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel
4 Cornelis Timmer 17531811

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 32 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has 2 great-grandfathers recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has one grandfather recorded.

Biological parents of mother (1)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem
1 Ds Petrus van Westrenen 16401713

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has one uncle recorded.

Siblings of mother (1)

Parents  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has one father recorded.

Biological parents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has one co-father-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has one male partner recorded.

Partner of Theodora  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

1 male partner in this partner chain recorded.

1 not a male person2 Jerephaas van Grootveld3 not a male person

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 2 sons recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has 3 sons-in-law recorded.

Partners of biological children (3)

Daughter Jacoba van Grootveld
Daughter Maria van Grootveld
1 Robbert Rit
Daughter Theodora van Grootvelt

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has one grandson recorded.

Biological grandchildren (1)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
1 Frederik van Meerten 17671845

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has 3 grandsons-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (3)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel
3 Cornelis Timmer 17531811

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 17 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has one great-grandmother recorded.

Biological grandparents of mother (1)

Parents Dirk Bartensz van Hattem + Johanna van Wijck (Marriage) of Elisabeth van Hattem
1 Johanna van Wijck 1679

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has one grandmother recorded.

Biological parents of mother (1)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has one aunt recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has 2 mothers recorded.

Biological parents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen
1 Johanna van Westrenen 16671754

Stepparents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel +
1

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has one co-mother-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has one female partner recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

2 female partners in this partner chain recorded (including Theodora).

1 Theodora van Breugel2 not a female person3 Willemina van Buuren

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has one sister recorded.

Half siblings (1)

Parents Jacobus van Breugel +

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 3 daughters recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has 3 granddaughters recorded.

Biological grandchildren (3)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
2 Jacoba van Meerten 17701852
3 Jannigje van Meerten 17591822

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has one granddaughter-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (1)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 16 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

No family available

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has 2 great-grandfathers and 1 great-grandmother recorded (3 in total).

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has 1 grandfather and 1 grandmother recorded (2 in total).

Biological parents of mother (2)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem
1 Ds Petrus van Westrenen 16401713

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has 1 uncle and 1 aunt recorded (2 in total).

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has 1 father and 2 mothers recorded (3 in total).

Biological parents (2)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen
2 Johanna van Westrenen 16671754

Stepparents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel +
1

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has 1 co-father-in-law and 1 co-mother-in-law recorded (2 in total).

Parents-in-law of biological children (2)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has 1 male partner and 1 female partner of male partners recorded (2 in total).

Partner of Theodora  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

Theodora has 1 male partner and 2 female partners in this partner chain recorded (3 in total, including Theodora).

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has one sister recorded.

Half siblings (1)

Parents Jacobus van Breugel +

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 2 sons and 3 daughters recorded (5 in total).

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has 3 sons-in-law recorded.

Partners of biological children (3)

Daughter Jacoba van Grootveld
Daughter Maria van Grootveld
1 Robbert Rit
Daughter Theodora van Grootvelt

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has 1 grandson and 3 granddaughters recorded (4 in total).

Biological grandchildren (4)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
2 Frederik van Meerten 17671845
3 Jacoba van Meerten 17701852
4 Jannigje van Meerten 17591822

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has 3 grandsons-in-law and 1 granddaughter-in-law recorded (4 in total).

Partners of biological grandchildren (4)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel
4 Cornelis Timmer 17531811

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 32 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has 2 great-grandfathers recorded.

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has one grandfather recorded.

Biological parents of mother (1)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem
1 Ds Petrus van Westrenen 16401713

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has one uncle recorded.

Siblings of mother (1)

Parents  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has one father recorded.

Biological parents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has one co-father-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has one male partner recorded.

Partner of Theodora  (1)

Partner chains

same generation no blood relationship

1 male partner in this partner chain recorded.

1 not a male person2 Jerephaas van Grootveld3 not a male person

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has no siblings recorded.

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 2 sons recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has 3 sons-in-law recorded.

Partners of biological children (3)

Daughter Jacoba van Grootveld
Daughter Maria van Grootveld
1 Robbert Rit
Daughter Theodora van Grootvelt

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has one grandson recorded.

Biological grandchildren (1)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
1 Frederik van Meerten 17671845

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has 3 grandsons-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (3)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel
3 Cornelis Timmer 17531811

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 17 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

No family available

Great-grandparents

generation +3 relationship coefficient: 12.5% (Biological great-grandparents)

Theodora has one great-grandmother recorded.

Biological grandparents of mother (1)

Parents Dirk Bartensz van Hattem + Johanna van Wijck (Marriage) of Elisabeth van Hattem
1 Johanna van Wijck 1679

Grandparents

generation +2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandparents)

Theodora has one grandmother recorded.

Biological parents of mother (1)

Marriage  Ds Petrus van Westrenen + Elisabeth van Hattem

Uncles and Aunts

generation +1 relationship coefficient: 25.0% (Full siblings of biological parents)

Theodora has one aunt recorded.

Uncles and Aunts by marriage

generation +1 no blood relationship

Theodora has no uncles or aunts by marriage recorded.

Parents

generation +1 relationship coefficient: 50.0% (Biological parents)

Theodora has 2 mothers recorded.

Biological parents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel + Johanna van Westrenen
1 Johanna van Westrenen 16671754

Stepparents (1)

Marriage  Jacobus van Breugel +
1

Parents-in-law

generation +1 no blood relationship

Theodora has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has one co-mother-in-law recorded.

Parents-in-law of biological children (1)

Marriage  Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld

Partners

same generation no blood relationship

Theodora has one female partner recorded.

Partner chains

same generation no blood relationship

2 female partners in this partner chain recorded (including Theodora).

1 Theodora van Breugel2 not a female person3 Willemina van Buuren

Siblings

same generation relationship coefficient: 50.0% (Full siblings)

Theodora has one sister recorded.

Half siblings (1)

Parents Jacobus van Breugel +

Siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no siblings-in-law recorded.

Co-siblings-in-law

same generation no blood relationship

Theodora has no co-siblings-in-law recorded.

Cousins

same generation relationship coefficient: 12.5% (Children of full siblings of biological parents)

Theodora has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

generation -1 relationship coefficient: 25.0% (Children of full siblings)

Theodora has no nephews or nieces recorded.

Children

generation -1 relationship coefficient: 50.0% (Biological children)

Theodora has 3 daughters recorded.

Children-in-law

generation -1 no blood relationship

Theodora has no children-in-law recorded.

Grandchildren

generation -2 relationship coefficient: 25.0% (Biological grandchildren)

Theodora has 3 granddaughters recorded.

Biological grandchildren (3)

Parents Jan Klaasen van Meerten + Jacoba van Grootveld
2 Jacoba van Meerten 17701852
3 Jannigje van Meerten 17591822

Grandchildren-in-law

generation -2 no blood relationship

Theodora has one granddaughter-in-law recorded.

Partners of biological grandchildren (1)

Marriage  Jerephaas van Grootveld + Theodora van Breugel

Summary for the shown extended family

The extended family of Theodora has 16 members (including Theodora). (additional members of the partner chains are not counted) Some of them are member in more than one part of the extended family.

No family available

No family available