van Doorn family tree

Pedigree map of Geryken Wtenweerde


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Geryken Wtenweerde, Arnt Wtenweerde, Hadewich van Culemborg, Olivier Wtenweerde, Ide Doys van Maurik, Sweder “bastaard” van Culemborg, Beatrijs , Hubert van Culemborg.