van Doorn family tree

Oliphier Reijersz

Name
Oliphier Reijersz
Given names
Oliphier Reijersz

Fier Reijersz

Name
Fier Reijersz
Given names
Fier Reijersz

Oliphier Reijer Willemsz

Name
Oliphier Reijer Willemsz
Given names
Oliphier Reijer Willemsz

Olivier Reinersz

Name
Olivier Reinersz
Given names
Olivier Reinersz
Death of a maternal grandfatherArnt Wtenweerde
between 1557 and 1558

Marriage of a siblingWillem Dircks van HattemJanna Reijer Willemsdr View this family
before 1559

Citation details: p691
Text:
Janna Reijer Willemsdr., tr. (vóór 1559) Willem Dircksz. van Hattem, secretaris Eek en Maurik (1549-1564), leenman van Culemborg met leengoed te Maurik (1553-1579), rentmeester van Cunera van Eek (1563), overl. na 15-7-1585. Willem en Janna pachten de eerder door haar vader gepachte weerd (1563), die deze eertijds samen met Van Hattem heeft 'besteken'
Death of a fatherReijer Willemsz
before 1559

Death of a sisterJanna Reijer Willemsdr
after November 11, 1562

Publication: Versie 11 - januari 2016
Citation details: p691
Death of a maternal grandmotherHadewich van Culemborg
between 1566 and 1567

Death of a motherGeryken Wtenweerde
before April 22, 1570

Citation details: pagina 690
Text:
Gerritgen (Gherit) Weerst (Weert, Woirst), be- leend 4 december 1517 met de helft van drie morgen land in 'de Huismaten' te Maurik, [37] overl. vóór 22-4-1570, dr. van Arnt Fieren Wtenweerde, schout Maurik (1520), richter Eek en Maurik (1540,1542,1552), en Hadewich van Culemborg. [38] [37] GA, AHC, inv. nr. 4775, fol. 135. [38] A.J.G.Hogendoorn,De Maurikse familie Wtenweerde 14e, 15e, en 16e eeuw, in: Betuwse Genealogische bijdragen in Stukken en Brokken III (NGV afd. Betuwe), z.pl., 2000, pag. 144. De suggestie van deze afstamming werd deze schrijver overigens aan de hand gedaan door de tweede auteur dezes. Opvallend is dat Gerritje Woerst of Weert wordt genoemd zonder het voorzetsel 'uijtten'. Dit komt blijkbaar meer voor (vgl. H. van Deelen, Weigeborenen, in: Ons Erfgoed 12 (2004), pag. 103).
MarriageMarie Hermansdr VerburghView this family
before June 6, 1584

Occupation
Buurmeester
1602
Occupation
Nabuur
1607
Occupation
Gerichtsman
1614
Employer: Bank van Kesteren
Birth of a granddaughter
#1
Theuntken Dircks
estimated 1619
Death of a wifeMarie Hermansdr Verburgh
after February 19, 1621

Marriage of a grandchildCornelis Jansz Theuntken Dircks View this family
October 19, 1637
Publication: http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=158&miadt=37&miaet=14&micode=0176&minr=36170509&miview=ldt
Text:
Cornelis Jansz, weduwnaar van Grietje Peters van Maurik, met Theuntje Dirks J.D. mede van Maurik, na die gebruikelijke proclamatien onge....... 19 October 1637
Citation details: "Netherlands, Gelderland Province, Church Records, 1405-1966," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-8QQJ?cc=2038506&wc=SMH9-PTY%3A1292637101%2C346762201%2C347312002 : 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Maurik > image 9 of 554; Gelders Archives, Arnhem.
Marriage of a grandchildFrans Dircks van der EemJennetje Andrieszn van RijswijckView this family
January 14, 1644
Citation details: "Netherlands, Gelderland Province, Church Records, 1405-1966," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-32981-3161-56?cc=2038506&wc=SMH9-PTY:1292637101,346762201,347312002 : accessed 29 Oct 2014), Nederlands Hervormde > Maurik > Fiches, Trouwen 1637-1698 > image 90 of 554; citing Rijksarchief te Arnhem.
Text:
Huwelijk 14.1.1644, bruidegom Frans Dircks van der Eem, J.M. van Maurik, bruid Janneke Andries, J.D. van Rijswijk wonende tot Wiel.
Death of a daughterWilhelmken Oliviers
before February 1644

Marriage of a grandchildCornelis Dircks van HattemAelken Dircks van der EemView this family
May 26, 1644
Publication: http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=158&miadt=37&miaet=14&micode=0176&minr=36170509&miview=ldt
Deathyes

Oliphier Reijersz is great ×8 grandfather of Private.
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
sister
himself
sister
Family with Marie Hermansdr Verburgh - View this family
himself
wife
Marriage: before June 6, 1584
daughter

SourceGens Nostra 2005
Citation details: pagina 691
Text:
Oliphier (Fier) Reijersz. (Oliphier Reijer Willemsz.), buurmeester Maurik (1602), [45] nabuur Mau- rik (1607), [46] gerichtsman Bank van Kesteren 1614, [47] beleend met 3 morgen land in 'De Huis- maten' in Maurik 22-4-1570 bij dode van zijn moeder, nogmaals 28-7-1597 en 26-4-1601, hulde met ledige hand 26-4-1607, [48] beleend met 3 morgen op 'den Slaege' in Maurik 15-7-1585, [49] pachter van de tienden van 'Middel Parrick' onder Maurik (1588/1589), [50] belender van land in 'die Winckel' onder Maurik (1578), [51] overl. kort vóór 16-6-1635, [52] tr. (voor 6-6-1584) [53] Marie Hermansdr. Verbrugh, onmondig 1552, beleend met de helft van een hof op 'de Lange Hoeve' in Maurik 18-4-1570, [54] waarvoor haar vader hulde deed, overl. na 19-2-1621, dr. van Herman Ver- brugh,[55] die op 18-4-1570 ook hulde deed voor zijn onmondige zoon Steven Verbrugh. [56] De eerste vermelding van Oliphier Reijersz. en Marie Verbrugh Hermansdr. als echtelieden is op 6 ju- ni 1584. Zij verkopen een losrente van 15 kgld., gevestigd op een hofstede en akker land in 'De Slage' onder Maurik, aan Jan Gijsbert Roelofsen tot Eek. [57] Op 18 februari 1621 sluiten zij twee hypotheken af; één van vijftig gulden aan Geertruijt Henricxdr. van Deventer en de andere van honderd gulden, te voldoen aan Maria Jansdr., weduwe van Steven Verbrugh. Beide verzekerden zij op 21/2 morgen weiland genaamd 'de Huil' te Maurik. [58] In de bronnen komt Oliphier (soms ook Fier) Reijersz. regel- matig voor. Zo gelooft hij op 21 november 1622 aan Arien Jan Mertensz. tweehonderd gulden uit zijn hofstad op 'de Slag', groot drie morgen. [59] Reinier van Dordt, heer van Varik, spreekt aan op 9 maart 1590 Herman van Delfft en Oliphier Reijersz. als houders van zekere onderpanden voor zes Philipsguldens een binnenjaarse rente en 413 gld. achterstallige rente gld. en 54 gld. gerechtskosten. [60] Oliphier laat het hierbij niet zitten en spreekt aan Herman van Delft en juffrouw Gerardina van Amerongen, weduwe van Hendrick van Maurick voor driehonderd gulden of wat hij bij slot van de rekening door hem aan Reinier van Dordt schuldig is en door deze voor het gerecht opgeëist is. Het betreft het goed dat Fier gekocht had van Van Delft en juffr. van Maurick. Daarboven eist hij nog eens vijftig gulden als schadevergoeding. [61] Op dezelfde dag spannen de pastoor van Maurik en Oliphier een zaak aan tegen Andries van der Poort om 28 gld. wegens het niet voldoen van dorpsongelden. Op 21 oktober 1611 verzoeken Fier Reijersz. en Steven Verbrugh voor het gerecht de overgifte van een kopie van een magescheid, dat in handen is van Willem van Hattem te Maurik. [62] Niet vermeld wordt om welke magescheid het gaat. Een andere zaak die wellicht met een erfeniskwestie te maken heeft, speelt op 15 mei 1617. Samen met Dirck Jansz. eiste Fier van Geurt Aertsz. de penningen op die de erven en weduwe van mr Jan Dircksz. 'te hunnen behoef hebben geconsigneerd. Geurt is schout van Geldermalsen en gehuwd met Elisabeth van Hattem. [63] Uit dit huwelijk: 1. Reijer, volgt Vla. 2. Huijbert, volgt VIb. Maria Fieren (Oliphiers), overl. na 4-3-1659, tr. Cornelis ]ansz. Udo, overl. na 4-3-1659, doet hulde voor zijn vrouw voor drie morgen land in 'de Huismate' 16-6-1635 en droeg dit leen over 27-3-1636, [64] zn. van Johan Cornelisz. [65] Op 30 september 1623 geloofden Cornelis en Maria aan Hubert Verbrugh en Geertruijt Hendriks, echtelieden, een rente uit een derde part van een stuk land genaamd 'Lenerts Cemp Kempken' tot Maurik 'in den Menten'. [66] 4. Grietgen Oliphiers, tr. Carel Cornelisz., overl. vóór 19-9-1625. Hun dochter Marie Carelsdr. is eveneens al overleden vóór 19 september 1625 en was gehuwd met Adriaen Wulphertsz. [67] Op 19 september 1625 wordt Oliphier Reijersz. vermeld als grootvader en momber van de kinderen van Carel Cornelisz. en Grietgen Oliphiers en als erfgenaam van het kind van Adriaen Wulphertsz. en Marie Caerlsdr., zijn achterkleindochter, en eist voldoening van pachtpenningen door Bart Cornelisz., welke eis op 17 oktober 1625 door de ridderschap wordt toegewezen; hij dient Oliphier 63 gulden te betalen. [68] In die hoedanigheid trad Oliphier in het volgende jaar wederom op. Op 17 juli 1626 heeft hij panding gedaan op Joost Cornelisz. en Jan Wulphertsz. voor duizend gulden, en nog eens eenzelfde bedrag voor bijkomende kosten en geleden schade, die zij n achter- kleindochter nog tegoed had van een nalatenschap, waarvan niet vermeld wordt wie de erflater is. Bij een latere vermelding van het proces op 16 juli 1627 wordt verwezen naar een magescheid van 29 januari 1625 zonder dat duidelijk is tussen wie. [69] 5. Willemken Fieren, overl. vóór 21-1-1644, tr. DirckMertensz. van derEem (Vreem), zn. van Merten Sweeren Vreem. Hij tr. (2) Maurik 21-1-1644 Sara van Thyuaert (?); tr. (3) Maurik 29-4-1649 Dircksken Michielsdr). [45] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 105, fol. 143, sept. 1603: FierReijersz. was buurmeester van Maurik met Mertvan Heteren in 1602. Zij doen aanspraak. Ibid., fol. 159,21 nov. 1603. Zij krijgen hun recht. [46] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 106, fol. 2iv, 2-2-1607 (beklag tegen aanslag dorpslasten bij de rentmeester van de graaf van Culemborg). [47] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 200, fol. 6v, dd. 26-3-1614. [48] GA, AHC, inv. nr. 4778, fol. 108. [49] GA, AHC, inv. nr. 4777, fol. 140V. Volgens de leenbrieven beleend met dit land, maar nog niet geregistreerd; Kort, Maurik, pag. 106. [50] GA, AHC, inv. nr. 5651, fol. 24V. [51] GA, ORA Nederbetuwe, inv. nr. 203, fol. i8v (vermeld als OlifierReijner Willemsen en FierReijnerssen). [52] GA, AHC, inv. nr. 4777, fol. 145,28-7-1597. [53] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 122. [54] Kort, pag. 103. [55] GA, Familiearchief van Leeuwen, inv. nr. 98 nr. IV (handschrift Mr. J.D. van Leeuwen), verklaring no. 11. Herman Verburch, oud ca 65 jaar, won. Maurik, 26 september 1582. [56] Kort, Maurik, pag. 83; GA, AHC 4778, fol. 64V-65. [57] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 19V. [58] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 31 en fol. 91. Belendingen oost 'Carthusianen op de Groiff bij Weesel', west de gemene straat en noord de wetering. [59] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 196. Belenders: oost erfgenamen jonker Sweder van Culenborch zalr., zuid gemene wetering, west Dirck van Hoeven, noord gemene straat. Op 22-2-1636 100gld., op 3-10-1649 50 gld. afgelost, geregisteerd 14-5-1658. [60] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 104, fol. ïoiv. [61] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 104, fol. i66vo. [62] GA, ORA Neder Betuwe, inv. nr. 107 ('signaat van Resteren'), fol. 40V. [63] GA,ORADeil,inv. nr.6, fol.133 [64] Kort, Maurik, pag. 87. [65] M.H.J. Udo, W.J. Udo en AJ.G. Hogendoorn, Zeshonderd jaar boerengeslacht Udo loopt ten einde, in: Stukken en Brokken II, z.pl., 1995, pag. 24. In 1623 is een Jan Udo kerkmeester van Ochten (GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 200, fol. 102,19-5-1623). Is dit de vader van Cornelisjansz. Udo? [66] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 203, fol. 31V. [67] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 154,19-9-1625. [68] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. 154. [69] GA, ORA Neder-Betuwe, inv. nr. 108, fol. i88v, 17-7-1626, fol. 189, fol. 205,16-4-1627 en fol. 218V, 16-7-1627.