RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 84v, 19-06-1667

Shared note

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 84v, 19-06-1667
Kerkmeesteren tot Ingen transp. aan Petrus van Westrhenen en Elisabeth van Hattum E.L. kerkengrond tot Ingen.
Tiel, nr. 310 fol. 74v, 24-02-1679
Gerit van Hattem en Lijsbet van Hattem, huijsvrou van Peter van Westrhenen, hebben begeert ende gewilt dat het vidimus van de volgende coopcedulle ten signate soude worden geregistreert: 01-02-1679. Johanna van Wijck, wed. en boedelhoudersche van za. Dirck van Hattem, in desen cum tutore Gerith Alerts Wijckniet, verkoght aan haeren soon Sr. Gerart van Hattem ende schoonsoon Peter van Westrhenen en desselve erfgenamen alinge, huijsinge, bouhuijs en hoff gelegen binnen der stadt Tiell in de Voorstadt en dan nogh 2 hoven geannexeert gelegen buijten de gemelte stadt in den districte van Zantwijck voor de summa van 620 car. g. ad sex st. hool. t' stuck. Was ondertekend: Johanna van Wijck wed. Dirck van Hattem, Gerardt van Hattem, Gerrit Alerts Wijknit als momberen en getuijgen, Aert van Wijck als getuijge.
Tiel en Zandwijk, Magistraatresoluties
nr. 6, 12-03-1679
Op requeste van Gerardt van Hattem en Peter van Westrhenen qq (wordt gevraagd aan) de magistraet te assisteren over de verdeijlinge van de nalatenschap hares moeders Joanna van Wijck.

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 105v, 04-08-1681
Petrus van Westrhenen en Elisabet van Hattum E.L. erkennen schuldich aan Charlotte Johanna de Bedarides uit huys enz. aan de gangh e.a.
Neder-Betuwe

Civiel proces, nr. 128.6, 00-00-1682
Ds. Petrus van Westrhenen contra Assuera van Bemmel, douagiere Van Varick, en Johanna van Bemmel.
Rhenen, Not. A. van Wijck nr. 533.4, 17-03-1684
Hermannus van Hattem, een soon ende voor 1/3 part erffgenaem van zal. Gerhardt van Hattem, const. Wilhem van Cattenburgh omme uijtten naeme ende van wegen hem als voor sijne suster Maria van Hattem alle sijne ende sijns susters goederen in den ampte van Nederbetuwe, stadt Tiel, Tiel en Bommelerweert gelegen, uijtgesondert alleen te Wageningen off op Veluwen gelegen, te administreren met seclusie van allen anderen ende alsulcks mede om van Ds. Petrus van Westrenen, sijn oom, te vorderen reeckening van de administratie ende momboirschap die den selven tot noch toe heeft gehadt met overleveringe van alle chartres ende papieren tot den boedel van sijne overleden moeder Juffr. Maria de Vreij en vervolgens te treden tot finale scheijdinge van de erffenisse van sijnen vader zal.

Rhenen, Not. A. van Wijck nr. 534.2, 17-03-1684
Hermannus van Hattem, een soon ende voor 1/3 part erffgenaem van zalr. heer Gerhardt van Hattem, verklaerde te constitueren den heer Wilhem van Cattenburch omme uijthen (sijnen) naemen als mede voor sijne suster Maria van Hattem, daer voor den comparant de rato is caverende, alle sijne ende sijns susters goederen in den ampte van Nederbetuwe, stadt Tiel, Tiel en Bommelerweert gelegen, uijtgesondert alleen te Wageningen off op Veluwe gelegen, te administreeren, ende alsulcks mede om van Ds. Petrus van Westrhenen, sijn comparants oom, te vorderen reeckeninge bewijs ende reliqua van de administratie ende momboirschap die den selven tot nogh toe heeft gehadt met overleveringe van alle chartres ende papieren tot den boedel van sijnen comparants voorn. vader als mede tot den boedel van sijn overleden moeder juffr. Maria de Vreeij onder hem heere Westrhenen berustende en vervolgens te treden tot finale scheijdinge ende deijlinge van de erffenisse van den voorn. vader zal. ofte den selven boedel.
Rhenen, Not. A. van Wijck nr. 536.6, 00-05-1684
Inventaris van den boedel en goederen van zal. Sr. Gerardt van Hattem ende juffr. Aletta van Rhijnevelt doen maken ende den gerechte der stadt Rhenen overgelevert bij Sr. Alerdt van Laer, raadt ende outschepen der selver stadt als getrouwt hebbende de voorn. juffr. Aletta van Rhijnevelt, die weduwe was van den voorn. Sr. Van Hattem sulcx die was op date van sijn overlijden geweest sijnde 07-11-1682.
Nadere bijzonderheden:
(1) Gerard van Hattem en Aletta van Rhijnevelt zijn te Utrecht met huwelijkse voorwaarden van 16-07-1679 voor notaris Carell van Doorn getrouwd.
(2) Aletta van Rhijnevelt bezit van de boedel 1/3 deel als momberse van haar kind Dirck van Hattem bij voorn. Sr. Gerard van Hattem geprocreeerd.
(3) De bruids moeder is op 11-09-1682 na haar man overleden.
(4) Gerard van Hattem is op 07-11-1682 te Utrecht overleden.
(5) Er was een magescheid gemaakt van de boedel van Johan van Rhijnevelt en juffr. Jacomina van Velthuijsen op 25-10-1682, Aletta's ouders. Inventaris van vaste goederen: Hieronder bevinden zich een huis aande Ingensen dijck, de boomgaard het Sijpenhout te Ingen, bouwland waaronder de Elsackers te Ingen, weiland te Aelstervelt, een weerd in Ingenervelt aan de Ingense Steech, het recht van verwin aan een weerd weiland te Ommervelt voordien toebehorende aan Gijsbert van Essevelt, een weiland en boomgaard de Maat te Sennewijnen, een boomgaard te Ophemert, een boomgaard te Kerck Avesaet, bezittingen te Tiel deels geërfd van zijn moeder en bij accoord van 1684 van Dirck van Hattem aangekomen, een weiland te Wadenoijen. Inventaris van meubile goederen:
(1) Maria van Hattem heeft enig zilverwerk uit de boedel genomen.
(2) Volgens de erfhuiscedulen van 00-12-1682 te Ingen en van 11-04-1683 te Tiel zijn goederen verkocht, o.a. aan Hermannus van Hattem en Francois Dobbeleren no. ux. Lijst van inschulden ten huwelijk ingebracht. Lijst van uitschulden die staande het huwelijk en in het sterfhuis gemaakt en betaald zijn, waaronder
(1) het kostgeld voor Maria van Hattem
(2) aan de schout van Kesteren voor het proces van Sr. Petrus van Westrhenen.

Rhenen, Not. A. van Wijck 22-08-1684
Sr. Alert van Laar, oud-schepen en raad van Rhenen, als getrouwd hebbende Aletta van Rijnevelt, die moeder en momber is van Dirck van Hattem, geprocreert bij zal. Sr. Gerard van Hattem, ook cessie hebbend van Hermannus van Hattem, ook zoon van Gerard van Hattem voorn., voor 1/3 erfgenaam van hun vader, geven een speciale machtiging aan notaris Van Vechten te Utrecht om arrest te doen op de persoon en goederen van Ds. Petrus van Westrenen, proponent en custos te Ingen.

Genealogische aantekeningen Musschart Deel 179, pag. 126, 04-12-1701
Petrus van Westrhenen en zijn vrouw Elisabeth van Hattem testeren.(Bron: rechterlijk archief Neder-Betuwe nr. 115)

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 209, 13-12-1713
Elbertina Cosijnsen, wede Gerrit van Westrhenen, doet besaet aan goederen van Elisabet van Hattum, wede Peter van Westrenen. Op de kant: Pieter van Leunen en Elberta Cosijns E.L., zij wede Gerard van Westrhenen, renuncieert hiervan in 1715.

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 215v, 18-04-1715
Elisabet van Hattum, wede Petrus van Westrenen, ook als grootmoeder en voogdesse van de 2 onmondige kinderen van haaren Soon Gerhard van Westrenen, n.l. Pieter [van Westrenen] en Gerhard van Westrenen, bij Elbarta Cosijns, en Dorothea van Westrenen bekennen schuldig aan Johan Wilbrenninck en Johanna Mey E.L. (In een volgende acte heet laatstgenoemde Noey, hetwelk juist is).

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 236, 18-01-1720
Johanna van Westrenen had 3 kinderen uit haar 1e huwelijk met Jacob van Breugel en 7 bij Johannes Nachenius. Zij had van haar ouders Ds Petrus van Westrenen en Elisabet van Hattum een huwelijksgift meegekregen.

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 245v, 21-08-1721
Differenten tussen Theodora van Westrenen en Piter van Lunen en Elberta Coesijns, E.L. te Amersfoort, zij wede van Gerrit van Westrenen, bij wie zij een zoon Pieter van Westrenen had.

domicilie: 4 december 1701 Ingen

referentie: a2706

Last change
November 14, 201808:03:46
Author of last change: ghvandoorn
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1640
384 3 310 73 Thursday, November 15, 2018 5:12 AM
380 3 before 1763 Thursday, November 15, 2018 12:20 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change