1556: Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en

Shared note

1556: Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en
Deliaen Voncken Zandersdr, de kinderen van wijlen Wyllem Vonck en hun moeder Alijt van
Rumelar ten andere, over de nalatenschap van Zander en Wyllem Vonck en Janna van Lockhorst,
hun moeder c.q. grootmoeder [Gelders Archief; Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv.nr.439.
Familie Pannecoeck nr.842].

17-2-1558: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymegen oorkonden dat in het ridderboek
van het kwartier van Nymegen van april [15]56 opgetekend zijn Cornelis, Goissen en Johan van
Groitfelt en Hubert Ffoyart wonende te Lynden in Nederbetow, en dat bij het doorzien van de oude
ridderboeken in de stadskanselarij, onder de riddermatigen van het kerspel van Lynden gevonden
wordt Hubert Ffoyart en de erfgenamen van Jan van Groitfelt, welke akte met het secreetzegel van
de stad Nymegen wordt bekrachtigd [HCO; Huis Vilsteren, inv.nr.226; regest 52].

28-6-1565: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymegen oorkonden dat op verzoek van
Goissen en Johan van Groitfelt, wonende in het ambt van Nederbetouwe, die in 1558 tezamen met
Cornelis van Groitfelt en Hupert Ffoyart reeds een attestatie hadden ontvangen, nader de oude
ridderboeken zijn doorgezien, waarbij bevonden werd dat vermeld staat: in het eerste register onder
Lienden in Nederbetou: Cornelis van Brakell, erfgenamen van Jan van Groitvelt, Jan Vonck, de
erfgenamen Van Lochorst; in het tweede register: Jan van Brakel, Gerit van Eck en Hubert Foyart;
in het derde register: Cornelis van Brakell, de erfgenamen van Johan van Groitvelt, Jan Vonck en de
erfgenamen Van Lochorst; in het vierde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en
Sander van Groetfelt; in het vijfde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en Sander
van Groetfelt; voorts verklaren zij dat in 1556 zijn ingeschreven Cornelis, Goissen en Johan van
Groitfelt alsmede Hubert Ffoyart, welke akte met het secreetzegel van de stad wordt bezegeld
[HCO; Huis Vilsteren, inv.nr.226; regest 61].

12-10-1584: Missive van Ambtman en ridderschap van Nederbetuwe aan het Hof, houdende
klachten over geweldadige wegvoering van Goossen van Grootvelt uit Kesteren door soldaten van
het vendel van van Angeren te Nijmegen. Zij dringen op loslating aan [Gelders Archief; Brieven
van en aan het Kwartier van Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.832, regest 9533].

28-1-1596: Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van een
request van Goessen van Grootvelt over den nederslag aan Sander van Grootvelt gepleegd, wordt
hem gelast dienaangaande een nader onderzoek in te stellen en het Hof van advies te dienen, ook ten
opzichte van de remissibiliteit van het feit [Gelders Archief; Brieven van en aan het Kwartier van
Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.836, regest 10685].

23-9-1600: Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe met last om Goessen van
Grootfelt tegen 10 october vóór het Hof te bescheiden ten einde te bewijzen, dat hij de remissie van
den door hem aan Sander van Grootfelt beganen manslag debite heeft verworven [Gelders Archief;
Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.839, regest 11620].

1-11-1607: Goossen van Grootveldt constitueert Claes Jansz, procureur, ende Jasper van Hattem,
deurwerder, omme in zijns name tot Arnhem voor den Hove deses forstendoms Gelre op Dijnsdach
3-11-1607 te compareren [Tiel nr. 140, fol. 318v].

Last change
November 2, 201415:54:22
Author of last change: ghvandoorn
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1496 1 467 Monday, October 9, 2017 10:59 PM
1 Sunday, November 2, 2014 3:54 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Repositories
Repository name Sources Last change
Submitters
Submitter name Individuals Families Last change