1556: Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en

Shared note

1556: Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en Deliaen Voncken Zandersdr, de kinderen van wijlen Wyllem Vonck en hun moeder Alijt van Rumelar ten andere, over de nalatenschap van Zander en Wyllem Vonck en Janna van Lockhorst, hun moeder c.q. grootmoeder [Gelders Archief; Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv.nr.439. Familie Pannecoeck nr.842].

17-2-1558: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymegen oorkonden dat in het ridderboek van het kwartier van Nymegen van april [15]56 opgetekend zijn Cornelis, Goissen en Johan van Groitfelt en Hubert Ffoyart wonende te Lynden in Nederbetow, en dat bij het doorzien van de oude ridderboeken in de stadskanselarij, onder de riddermatigen van het kerspel van Lynden gevonden wordt Hubert Ffoyart en de erfgenamen van Jan van Groitfelt, welke akte met het secreetzegel van de stad Nymegen wordt bekrachtigd [HCO; Huis Vilsteren, inv.nr.226; regest 52].

28-6-1565: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Nymegen oorkonden dat op verzoek van Goissen en Johan van Groitfelt, wonende in het ambt van Nederbetouwe, die in 1558 tezamen met Cornelis van Groitfelt en Hupert Ffoyart reeds een attestatie hadden ontvangen, nader de oude ridderboeken zijn doorgezien, waarbij bevonden werd dat vermeld staat: in het eerste register onder Lienden in Nederbetou: Cornelis van Brakell, erfgenamen van Jan van Groitvelt, Jan Vonck, de erfgenamen Van Lochorst; in het tweede register: Jan van Brakel, Gerit van Eck en Hubert Foyart; in het derde register: Cornelis van Brakell, de erfgenamen van Johan van Groitvelt, Jan Vonck en de erfgenamen Van Lochorst; in het vierde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en Sander van Groetfelt; in het vijfde register: Cornelis van Brakell, Daem van Lochorst en Sander van Groetfelt; voorts verklaren zij dat in 1556 zijn ingeschreven Cornelis, Goissen en Johan van Groitfelt alsmede Hubert Ffoyart, welke akte met het secreetzegel van de stad wordt bezegeld [HCO; Huis Vilsteren, inv.nr.226; regest 61].

12-10-1584: Missive van Ambtman en ridderschap van Nederbetuwe aan het Hof, houdende klachten over geweldadige wegvoering van Goossen van Grootvelt uit Kesteren door soldaten van het vendel van van Angeren te Nijmegen. Zij dringen op loslating aan [Gelders Archief; Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.832, regest 9533].

28-1-1596: Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van een request van Goessen van Grootvelt over den nederslag aan Sander van Grootvelt gepleegd, wordt hem gelast dienaangaande een nader onderzoek in te stellen en het Hof van advies te dienen, ook ten opzichte van de remissibiliteit van het feit [Gelders Archief; Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.836, regest 10685].

23-9-1600: Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe met last om Goessen van Grootfelt tegen 10 october vóór het Hof te bescheiden ten einde te bewijzen, dat hij de remissie van den door hem aan Sander van Grootfelt beganen manslag debite heeft verworven [Gelders Archief; Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen, toegangsnr.0124, inv.nr.839, regest 11620].

1-11-1607: Goossen van Grootveldt constitueert Claes Jansz, procureur, ende Jasper van Hattem, deurwerder, omme in zijns name tot Arnhem voor den Hove deses forstendoms Gelre op Dijnsdach 3-11-1607 te compareren [Tiel nr. 140, fol. 318v].

Last change November 2, 201415:54:22

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Goossen van Grootvelt
estimated 1496 1 after August 1556
464 Maurik, Gelderland, Netherlands
Monday, October 9, 2017 10:59 PM
Benigna van Lockhorst
1 Sunday, November 2, 2014 3:54 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change